VÄLKOMNA PÅ

CYKELFEST 2016

Lördagen den 10 september

kl. 15.00

Det är dags igen för årets cykelfest i Bosnäs!

Festen där man cyklar/promenerar till olika adresser och äter och dricker gott tillsammans med andra Bosnäsbor.

Ta chansen att lära känna nya och gamla Bosnäsare på ett trevligt sätt!

Du och din partner/vän/syster/bror/kompis förbinder er att bjuda ett eller två par

på antingen förrätt, varmrätt eller efterrätt med dryck.

Vilka som blir era gäster och vart ni själva ska bege er förblir en hemlighet tills festdagen.

Vilket av de tre alternativen ni ska bjuda på framgår av det brev som ni kommer

att få ca 1-2 veckor före festen.

Som avslutning på kvällen har vi en gemensam fest i ladan där man kan köpa öl, vin mm till förmånliga priser. (OBS!! Nytt för i år!)

Allt detta till en kostnad av 150 kr per par. (OBS!! Nytt för i år!)

Anmälan och betalning senast den

14 AUGUSTI

till Helena Magnusson eller Kristin Sommar

Anmälan är bindande!

Betalning sker kontant i ett kuvert tillsammans med namn och adress,

eller via SWISH och sms med namn och adress.

Glöm inte att ange om ni har någon allergi…

Väl mött till en trevlig eftermiddag och kväll!

Vid frågor kontakta hjulkommittén

Helena Magnusson Södra Älmevägen 1 0708-192565

Kristin Sommar Södra Älmevägen 5 0735-060287

Cykelfesten 2016 lappen

Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening

Måndagen den 15 februari 2016 klockan 19:00 i Jössagården

Varbergsvägen 38, Kaffe serveras från klockan 18:30

 

 

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening 2016-02-15

 • 1                  Stämman öppnas
 • 2                  Fastställande av dagordningen
 • 3                  Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4                  Val av funktionärer för stämman
  a) Ordförande för stämman
  b) Sekreterare för stämman
  c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
 • 5                  Verksamhetsberättelsen (bifogas)
 • 6                  Resultat- och balansräkning (bifogas)
 • 7                  Revisionsberättelse (bifogas)
 • 8                  Fråga om ansvarsfrihet
 • 9                  Motioner
 • 10                Styrelsens förslag till arvoden (bifogas)
 • 11                Styrelsens förslag till budget (bifogas)
 • 12                Styrelsens förslag till utdebitering (bifogas). Debiteringslängden finns hos kassören.
 • 13                Val av styrelse
  a) Ordförande på två år (avgående Gunnar Qvist)
  b) 2 st ledamot på 2 år (avgående Jens Johansson, Kurt Nilsson)
  c) 1 st suppleant på 1 år (avgående Raiwo Toom)
 • 14                Val av revisor på 1 år (avgående Birgitta Gustafsson)
  Revisorsuppleanter på 1 år (avgående Lasse Johansson)
 • 15                Övriga val
  a) Valberedning på 1 år (avgående Rune Andersson, Kristin Sommer och Helena Magnusson)
 • 16                Övriga frågor
 • 17                Meddelande om plats och tid då stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 • 18                Stämman avslutas

 

styrelsen