Medlemmar kallas härmed till årsmöte för Bosnäs samfällighetsförening
samtliga handlingar inför mötet finns för nedladdning här nedanför.

Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening
När; onsdagen den 28 februari 2018 klockan 19:00

Vart; Jössagården Varbergsvägen 38, Kaffe serveras från klockan 18:30

Comments are closed.

Post Navigation