Plansidan har uppdaterats med följande information:
Obs! Efter önskemål har samrådstiden förlängts för alla med två veckor. Ny samrådstid pågår från den 7 juni -den 2 september 2021.

Har du frågor om detaljplanen, så tveka inte att maila mig och boka in en telefontid. Jag är åter efter semestern 16 augusti. Vill även påminna om att frågor om vatten och avlopp besvaras av Borås Energi och Miljö.

Önskar en riktigt skön sommar!
Med vänliga hälsningar
Elena Eckhardt

https://www.boras.se/5.180e3b59158af501fdddea98.html

Om du önskar avsluta denna prenumeration svara på detta

Plansidan för Bosnäs har uppdaterats med ny information:
Under vecka 27 (5-9 juli) kommer Stadsledningskansliet, avdelning Mark och exploatering att skicka ut brev med information till dem som i detaljplanen får möjlighet att utöka sina fastigheter.

Nya bokningsbara tider för video- eller telefonmöte med planhandläggare finns ons 7 juli em och ons 18 aug em och kan bokas i vårt bokningssystem.

Presentationen från samrådsmötet 14 juni kan laddas ned.

Med vänliga hälsningar
Elena Eckhardt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

https://www.boras.se/5.180e3b59158af501fdddea98.html