Under en tid framöver kommer det att ske inmätningar/undersökningar i området Bosnäs. Anställda från företaget Rejlers utför dessa och kan komma att behöva beträda era tomter under en tid framöver, detta för att kunna projektera för kommunalt VA. Vi är tacksamma för ert överseende.

För mer information se Borås Energi och Miljös hemsida.