Plansidan för Bosnäs har uppdaterats med ny information:
Under vecka 27 (5-9 juli) kommer Stadsledningskansliet, avdelning Mark och exploatering att skicka ut brev med information till dem som i detaljplanen får möjlighet att utöka sina fastigheter.

Nya bokningsbara tider för video- eller telefonmöte med planhandläggare finns ons 7 juli em och ons 18 aug em och kan bokas i vårt bokningssystem.

Presentationen från samrådsmötet 14 juni kan laddas ned.

Med vänliga hälsningar
Elena Eckhardt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

https://www.boras.se/5.180e3b59158af501fdddea98.html