Välkommen till sommarmöte i Bosnäsgården söndagen 27:e augusti klockan 13.00
Mötet är till för att medlemmar ska kunna få information samt ställa frågor och komma med förslag till styrelsen.
Denna gång kommer styrelsen bland annat att informera om Borås Stads planer på kommunalt vatten och avlopp med projektstart höstdn 2018.
VÄLKOMNA önkar styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation