Styrelsemöten 2023

Bosnäs samfällighet

Protokoll 2023

Klicka på respektive länk för att läsa.

Januari 2022: Protokoll nr 1

Februari 2022: Protokoll nr 2

Årsstämma 20220228

Mars 2022: Protokoll nr 3-22

Protokoll nr 4-22*

Protokoll_extrastämma_220324*

April 2022: Protokoll nr 5-22

Maj 2022: Anteckningsprotokoll möte gällande VA
Extra kallelse möte avtal 20220523
Protokoll nr 6-22

Juni 2022 Protokoll nr 7-22

Augusti 2022 Protokoll nr 8-22

September 2022 Protokoll nr 9-22

Oktober 2022 Protokoll nr 10-22

November 2022 Protokoll nr 11-22

December 2022 Protokoll nr 12-22