Kontakt

Bosnäs samfällighet
Pekka Jaselius

Pekka Jaselius

Ordförande

Bönåsvägen 10
Tel: 0708-836545
pekka@bowltech.se

Aija Joachim

Aija Joachim

Kassör

Västra Lillvägen 7
aija.joachim@telia.com

Patrik Wallström

Patrik Wallström

Vattenansvarig

Norra Klampevägen 8.
Telefon 0733-944888
p.j.wallstrom@gmail.com

Lennart Johansson

Lennart Johansson

Vägansvarig

Södra Klampevägen 10
Telefon 0708-258995

Mikael Porat

Mikael Porat

Webbansvarig

Västra Äskevägen 16.
Telefon 0708-373999
mikael.porat@gmail.com

F.A.Q - vanligt ställda frågor & svar

Klicka på respektive ämne för att läsa svar

SMS notiser när något händer

När något händer som berör Bosnäs skickar vi ofta ut ett SMS. Om du inte anmält ditt mobilnummer tidigare kan du meddela detta till Patrik Wahlström på telefon 0733-944888, ange vilken gata du bor på.

Skall Ladan anslutas till VA?

VA kommer att kopplas in på fastigheten likt alla andra fastigheter i föreningen när allt arbete i området är slutfört.

När stängs Föreningens vatten av?

Föreningens vatten skall vara igång som vanligt 2 år efter att VA är färdigt. Det är den tid som alla har att koppla in sig på Kommunens Vatten och avlopp. Alla kommer att vara anslutna under denna tid oavsett om man använder anläggningen eller inte.

Adressändring?

Vid flytt eller försäljning är det ägarens skyldighet att meddela ny adress eller ny ägare.
Medlems avg, Vatten och vägar skickas till den som är registrerad ägare 1 januari varje påbörjat år om inte annat har meddelats.
Adressändring kan mailas till aija.joachim@telia.com eller ring 0739-052162.

Vad kommer anslutningen till VA att kosta för mig?

På BEM,s webbsida finns en kalkyl man kan slå in tomtyta m.m för att få fram ett ungefärlig kostnad. (klicka på nedanstående länk)

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 141 553 kronor.

Observera att kalkylen visar den normala anläggningsavgiften, vid särtaxa kan den komma att bli upp till * 1,7.

https://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/avgiftforvattenochavlopp.4.61b62986153ef999daeac377.html

Hur gör jag för att boka ladan
  • Klicka i menyraden längst upp på Bosnäsgården.
  • Kolla in kalenderns lediga tider.
  • Följ anvisningarna som finns vid kalendern för att boka
PH värde för vårt dricksvatten

pH (vid 25°C) 7,4.

pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt (lägre än 7 är surt, högre än 7 är basiskt, 7 är neutralt).