Bosnäs samfällighet

Bosnäs

Aktuellt

Senaste rapporten ang dricksvatten

Klicka på nedanstående länk för att se rapporten

Provrapport_2023_september

VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Länken nedan går till Borås Energi och Miljös sida och kommer fortlöpande uppdateras kring aktviteter och information om projektet.

Detaljplan Borås Stad

Nedanstående länk går till Borås Stads informationssida gällande detaljplan för Bosnäs och uppdateras löpande.

F.A.Q - vanligt ställda frågor & svar

Klicka på respektive ämne för att läsa svar

Skall Ladan anslutas till VA?

VA kommer att kopplas in på fastigheten likt alla andra fastigheter i föreningen när allt arbete i området är slutfört.

När stängs Föreningens vatten av?

Föreningens vatten skall vara igång som vanligt 2 år efter att VA är färdigt. Det är den tid som alla har att koppla in sig på Kommunens Vatten och avlopp. Alla kommer att vara anslutna under denna tid oavsett om man använder anläggningen eller inte.

Adressändring?

Vid flytt eller försäljning är det ägarens skyldighet att meddela ny adress eller ny ägare.
Medlems avg, Vatten och vägar skickas till den som är registrerad ägare 1 januari varje påbörjat år om inte annat har meddelats.
Adressändring kan mailas till aija.joachim@telia.com eller ring 0739-052162.

Vad kommer anslutningen till VA att kosta för mig?

På BEM,s webbsida finns en kalkyl man kan slå in tomtyta m.m för att få fram ett ungefärlig kostnad. Tänk på beloppet man får fram skall man addera med 1,7 (särtaxa enligt tidigare meddelat) klicka på nedanstående lämk:

https://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/avgiftforvattenochavlopp.4.61b62986153ef999daeac377.html

Hur gör jag för att boka ladan
  • Klicka i menyraden längst upp på Bosnäsgården.
  • Kolla in kalenderns lediga tider.
  • Följ anvisningarna som finns vid kalendern för att boka
PH värde för vårt dricksvatten

pH (vid 25°C) 7,4.

pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt (lägre än 7 är surt, högre än 7 är basiskt, 7 är neutralt).

Ny detaljplan

Vatten, avlopp

Välkommen till Bosnäs

Bosnäs ligger 8 km söder om Borås vid sjön Bosjön, som är såväl fin att bada som fiska i samt där vattnet till Bosnäsborna i dagsläget kommer ifrån. Bosnäs är under förändring på sådant sätt att det på sikt kommer bli fler fastigheter byggda samt det finns planer för såväl kommunal väg/vatten/avlopp. Bosnäs samfällighetsförening har 204 medlemmar. De flesta är bofasta.

Välkommen till Bosnäs!

Bosnäs