Bosnäs samfällighet

Bosnäs

Aktuellt

VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Länken nedan går till Borås Energi och Miljös sida och kommer fortlöpande uppdateras kring aktviteter och information om projektet.

För er information

Stor risk för avgrävning av vattenledning

På grund av risk för avgrävningar av vattenledningar vill vi rekommendera att inte använda tvättmaskin under vardagar när grävarbetet pågår. (tvätta gärna på kvällar eller helger).

OBS!! Föreningen ersätter ej förstörd tvätt el. dyligt.

Ny detaljplan

Detaljplanen för Bosnäs är på samråd mellan 7 juni till 22 augusti. Planhandlingar och utredningar finns nu tillgängliga för nedladdning på plansidan. https://www.boras.se/5.180e3b59158af501fdddea98.html

läs mer

Angående VA utbyggnaden i Bosnäs

Presentation finns att se på https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/bosnasplanuppdrag/bosnasbosnas31medflera.5.180e3b59158af501fdddea98.html...

läs mer

Ny detaljplan

Vatten, avlopp

Välkommen till Bosnäs

Bosnäs ligger 8 km söder om Borås vid sjön Bosjön, som är såväl fin att bada som fiska i samt där vattnet till Bosnäsborna i dagsläget kommer ifrån. Bosnäs är under förändring på sådant sätt att det på sikt kommer bli fler fastigheter byggda samt det finns planer för såväl kommunal väg/vatten/avlopp. Bosnäs samfällighetsförening har 204 medlemmar. De flesta är bofasta.

Välkommen till Bosnäs!

Bosnäs