Bosnäs samfällighet

Bosnäs

Aktuellt

Loppis i Bosnäs 31 augusti 2024

Den 31/8 – 2024, 11:00-13:30, vankas årets stora loppisdag i Bosnäs!

Är du sugen på att sälja så kontakta Cecilia Lövström, 0730674712, att du vill vara med och hur många bord du vill boka. Varje bord kostar 100 kr och det swishas till *promenadklubben, 1235530316, senast 25/8 – 2023.

Rensa därhemma och sälj så det ryker på vår härliga loppisdag i Bosnäsladan!

Bönåsvägen 4,50493 Borås
Bosnäs

*Ideell förening i Bosnäs som anordnar evenemang för oss bosnäsbor.

VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Länken nedan går till Borås Energi och Miljös sida och kommer fortlöpande uppdateras kring aktviteter och information om projektet.

Detaljplan Borås Stad

April 2024: Ny information på planhemsidan:
Nedanstående länk går till Borås Stads informationssida gällande detaljplan för Bosnäs och uppdateras löpande.

F.A.Q - vanligt ställda frågor & svar

Klicka på respektive ämne för att läsa svar

SMS notiser när något händer

När något händer som berör Bosnäs skickar vi ofta ut ett SMS. Om du inte anmält ditt mobilnummer tidigare kan du meddela detta till Patrik Wahlström på telefon 0733-944888, ange vilken gata du bor på.

Skall Ladan anslutas till VA?

VA kommer att kopplas in på fastigheten likt alla andra fastigheter i föreningen när allt arbete i området är slutfört.

När stängs Föreningens vatten av?

Föreningens vatten skall vara igång som vanligt 2 år efter att VA är färdigt. Det är den tid som alla har att koppla in sig på Kommunens Vatten och avlopp. Alla kommer att vara anslutna under denna tid oavsett om man använder anläggningen eller inte.

Adressändring?

Vid flytt eller försäljning är det ägarens skyldighet att meddela ny adress eller ny ägare.
Medlems avg, Vatten och vägar skickas till den som är registrerad ägare 1 januari varje påbörjat år om inte annat har meddelats.
Adressändring kan mailas till aija.joachim@telia.com eller ring 0739-052162.

Vad kommer anslutningen till VA att kosta för mig?

På BEM,s webbsida finns en kalkyl man kan slå in tomtyta m.m för att få fram ett ungefärlig kostnad. (klicka på nedanstående länk)

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 141 553 kronor.

Observera att kalkylen visar den normala anläggningsavgiften, vid särtaxa kan den komma att bli upp till * 1,7.

https://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/avgiftforvattenochavlopp.4.61b62986153ef999daeac377.html

Hur gör jag för att boka ladan
  • Klicka i menyraden längst upp på Bosnäsgården.
  • Kolla in kalenderns lediga tider.
  • Följ anvisningarna som finns vid kalendern för att boka
PH värde för vårt dricksvatten

pH (vid 25°C) 7,4.

pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt (lägre än 7 är surt, högre än 7 är basiskt, 7 är neutralt).

Hur bra är Bosnäs dricksvatten?

Via denna länk kan du se den senaste provrapporten som är gjord: https://bosnas.se/vattenprover/

Faktura via Kivra

Vill du ha faktura via Kivra eller mail istället för brev?
Kontakta Aija Joachim på aija.joachim@telia.com

Välkommen till Bosnäs

Bosnäs ligger 8 km söder om Borås vid sjön Bosjön, som är såväl fin att bada som fiska i samt där vattnet till Bosnäsborna i dagsläget kommer ifrån. Bosnäs är under förändring på sådant sätt att det på sikt kommer bli fler fastigheter byggda samt det finns planer för såväl kommunal väg/vatten/avlopp. Bosnäs samfällighetsförening har 204 medlemmar. De flesta är bofasta.

Välkommen till Bosnäs!

Bosnäs