Under en tid framöver kommer det att ske inmätningar/undersökningar i området Bosnäs. Anställda från företaget Rejlers utför dessa och kan komma att behöva beträda era tomter under en tid framöver, detta för att kunna projektera för kommunalt VA. Vi är tacksamma för ert överseende.

För mer information se Borås Energi och Miljös hemsida.

Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening Torsdagen den 27 februari 2020 klockan 19:00 i   OBS ny lokal! Borås Segelflygklubb, Borås flygplats i Viared Från Bosnäs: kör R27 mot Göteborg. I första rondellen tag vänster in på Viareds industriområde. Kör Viaredsvägen och följ skyltning Borås/Viareds flygplats. Kaffe serveras från klockan 18:30

Torsdagen den 27 februari 2020 klockan 19:00. OBS ny lokal! Borås Segelflygklubb, Borås flygplats i Viared

Från Bosnäs: kör R27 mot Göteborg. I första rondellen tag vänster in på Viareds industriområde. Kör Viaredsvägen och följ skyltning Borås/Viareds flygplats.

Kaffe serveras från klockan 18:30

Årsmöteshandlingar finns att hämta på föreningens hemsida www.bosnäs.se 14 dagar före årsmötet.
Har du inte möjlighet att hämta årsmöteshandlingarna den vägen kan du kontakta Jens Johansson, 0768-692692, och därefter hämta handlingarna hos honom enligt ök.

Välkommen!
/Styrelsen


Kallelse till årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening

onsdagen den 19 februari 2019 klockan 19:00 i Jössagården

Varbergsvägen 38, Kaffe serveras från klockan 18:30

Årsmöteshandlingar finns att hämta på föreningens hemsida www.bosnäs.se 14 dagar före årsmötet.
Har du inte möjlighet att hämta årsmöteshandlingarna den vägen kan du kontakta Jens Johansson, 0768-692692, och därefter hämta handlingarna hos honom enligt ök.

Välkommen!


/Styrelsen