Checklista vid spolning av ledningar

Bosnäs samfällighet

Checklista inför avstängning

  • Tappa upp rent vatten för hushållsändamål.
  • Tappa upp vatten för toalettanvändning.

Checklista under avstängning

  • Ingen användning av vatten mellan angivna klockslag.
  • Innebär självklart även tvättmaskin, ni ersätts inte för förstörd tvätt.

Checklista efter påsättning (av vattnet)

  • Renspola max 5 minuter, helst utomhus. Om ni inte fått rent avtten under denna tiden, avvakta en timma och spola sedan igen 5 max 5 minuter.
  • Använd ej varmvatten när ni renspolar.
  • Var försiktig med användandet av tvättmaskinen under fredagen.