Samfälligheten har satt upp en förslagslåda vid Bosnäsgården och den hittades av en boende som kom med lite förslag som vi tänkte svara på här. Alla är välkomna att använda lådan. Den kommer att tömmas i samband med våra ordinarie styrelsemöten.

 

Förslag:Tvätta eller införskaffa ny gatuskyltar.

Svar:Styrelsen beslutade att inventera samtliga skyltar och införskaffa nya.

 

Förslag:Stigen mellan Bönåsvägen och Södra Lillvägen används som bilväg efter att de stenar som låg där flyttades av Borås energi och inte las tillbaka.

Svar:Styrelsen beslutade att ersätta stenarna med stolpar istället.

Förslag: Våra brevlådor behöver rengöras.

Svar: Brevlådorna tillhör varje fastighetsägare så det är upp till var och en att göra rent sin brevlåda.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

Välkommen till sommarmöte i Bosnäsgården söndagen 27:e augusti klockan 13.00
Mötet är till för att medlemmar ska kunna få information samt ställa frågor och komma med förslag till styrelsen.
Denna gång kommer styrelsen bland annat att informera om Borås Stads planer på kommunalt vatten och avlopp med projektstart höstdn 2018.
VÄLKOMNA önkar styrelsen